Toz Tutucular


Temiz Çevrenin Garantisi

Çevrenin temizlenmesi ve özellikle teneffüs ettiğimiz havanın temiz tutulması, modern sanayi ile birlikte hepimizin görevidir. ÇESAN, 20 yıldan beri her türlü sanayi tesisleri için filtreler üreterek, Dünya’nın değişik bölgelerinde çevrenin temiz kalmasını sağlamıştır ve sağlamaktadır.

1. Mühendislik

Tozlu ve kirli havayı temizlemek için kapsamlı teknik bilgi ihtiyacı vardır. ÇESAN, toz tutma konusunda eğitim görmüş, deneyimli ve sürekli yenilenme içerisindeki mühendis ve teknisyen kadrosu ile oluşan problemlere en uygun çözümleri üretmiştir. Modern ölçme teknikleri, kalite kontrol uygulamaları, 20 yıldır değişik çözümlerle elde edilen bilgi birikimi ile her türlü sanayi tesisinin toz problemlerine mühendislik çözümleri geliştirmiş ve toz problemlerini halletmiştir.

2. İmalat

ÇESAN, modern imalat teknikleri ve konusunda uzman teknik kadrosu ile imalatına devam etmektedir. Kullanım yerine göre uygun kalitede paslanmaz, ısıya dayanıklı malzemeler kullanılmakta, çelik malzeme kumlanmakta, korozyona karşı iç ve dış kısımlar boyanmaktadır. Kaset tipi filtrasyon sisteminde filtre malzemesi ve imalatının hassasiyeti dolayısıyla filtre kasetlerinin üretiminden filtre torbalarının dikimine kadar her parça titizlikle kontrol edilmektedir. Elektrik kumanda sistemi, elektrik ve otomasyon grubu tarafından tasarlanır ve imal edilir. Komple filtre sistemi müşteriye sevkinden önce fonksiyon testine tabi tutulur.

3. Montaj ve İşletmeye Alma

ÇESAN, Kasetli Filtre Sistemi modüler bir yapıya sahiptir. Bu sayede ÇESAN’ın tecrübeli teknik kadrosu çok kısa sürelerde filtre sistemlerini işletmeye alabilmektedir.

4. Kalite

ÇESAN, ISO 9002 Kalite Sistem Sertifikasına sahiptir. Ürün ve hizmetlerin her türlü kalite ihtiyaçları belirlenmiş ve dokümante edilmiştir. Sistem çerçevesinde tüm kalite gerekleri eksiksiz yerine getirilmektedir.

ÇESAN, Mühendislik, imalat, montaj ve servis aşamalarında kalite ekseninden hareketle, mevcut ihtiyaçları da kapsayarak müşterilerinin koşulsuz memnuniyetini sağlamak hedefindedir ve müşteri odaklı hizmet anlayışından asla vazgeçmeyecektir.

5. Yedek Parça Temini

ÇESAN, her an gerekli olabilecek yedek parçaları sürekli olarak stokta bulundurmak suretiyle müşteri isteklerini en kısa sürede karşılamakta, tesisin durması sebebiyle oluşacak ekonomik kayıpları minimize etmektedir.

6. Revizyon ve Bakım

Her türlü sanayi tesisinde olduğu gibi, kasetli filtre sistemlerinin de periyodik sürelerde kontrol, bakım ve servis ihtiyacı vardır. ÇESAN, oluşturduğu servis ve bakım sistemi ile müşterilerinin her türlü servis ihtiyacını karşılayarak, uzun yıllar boyunca filtre sisteminden beklenen fonksiyonun herhangi bir aksama olmadan yerine getirilmesini sağlamaktadır. Çevre sağlığı emisyon değerinin altında bir emisyon değerinin uzun yıllar korunması temin edilmektedir.

Jet Pulse Tipi

Jet-Pulse Filtre Sistemi her çeşit tozun tutulmasından yüksek perfonmansa sahiptir.

 • Esnek dizayn ve daha uzun boylarda torbalar kullanılabilmektedir.
 • Etkili jet-pulse temizleme sistemi ile düşük işletme maliyeti.
 • Filtre iç basınç düşümü daha azdır bu da daha düşük fan gücü gerektirdiğinden tasarruf sağlar.
 • Hasarlı torba ve kafeslere kapak açıldıktan sonra kolaylıkla erişilip değiştirilebilir olması, düşük bakım maliyeti getirmektedir.

Diğer sistemlere nazaran tozun özelliklerine karşı daha az hassastır. Sonuç olarak filtre ve filtre büyüklüğü ayrıntılı bir toz analizine ihtiyaç duymaz. Tozun özelliklerinin değişimlerinde filtre performansını sürdürmesine engel değildir.

Konstrüksiyon

ÇESAN, Jet-Pulse Tipi Filtreleri, kirli gaz girişi, tozun ayrıldığı kafeslerin bulunduğu ana gövde, temiz gaz bölümü, temizleme jet-pulse kısmı, toz toplama bunkeri, taşıma-aktarma helezonu, ayaklardan ibarettir. Bu ünitelere ilaveten emiş sağlayan bir ana fan ve baca sistemi filtreye ilave edilir. Filtre kafesleri filtrenin üst kısmında ayna sacı üzerine dik olarak kirli gaz bölümüne dizilmiş temiz gaz bölümüyle contalanarak irtibatı kesilmiştir. Temizleme havası temiz gaz tarafından üzerine monte edilmiştir. Hareketli kısım bu sistemde yoktur.

Çalışma Şekli

Toz, kirli gaz girişinden, dikine dizilmiş olan torbalı kafeslerin yan yüzeylerinden geçerken, kafes ortasından yapılan emiş sayesinde kafes üzerindeki torbaların dış yüzeyinde birikir.

Kafesler üzerindeki; torba yüzeylerinde biriken tozlar basınçlı havanın anlık vuruşları ile toz toplama bunkerine dökülür. Kirli gaz giriş ağzından filtre içerisine girerken eşit olarak filtre torbalarının üzerine dağılır. Bu sistemde gravimetrik olarak gaz akışı aşağı doğru olmakta ve bunkere toz çökelmektedir. Kirli gaz torba dış yüzeyinde tutulur ve temizlenmiş gaz torba üst kısımdan çıkar. Ana fan temiz gaz tarafından filtreye bağlanmıştır.

Filtre torbaları basıçlı hava yardımı ile temizlenir. Basınçlı hava venturi yardımı ile torba merkezine iletilir. Venturi basınç kayıplarını azaltır ve uzun filtre torbası boyunca dağıtır. Yüksek hızdaki basınçlı hava şoku filtre torbasını şişirir böylelikle torbanın dışında birikmiş toz, torbanın şişmesi ile bunkere dökülür.

Anlık basınçlı hava şok dalgaları patlaçlar yardımı ile dağıtılır. Hava şok dalgaları tekrarlanması sabitlenebilir veya filtre torbalarının direncine göre ayarlanabilir. Hava şok dalgalarının ayarlanabilir olması değişen işletme şartları için uygundur.Basınçlı tank ile uyumlu optimize edilmiş şoklama sistemi, basınçlı hava dağıtım borusu ve patlaçlarla hava şokunu ayarlamada pratik bir çözüm sağlar. Filtre torbası üzerine toplanmış olan toz hava şokuyla bunkerlerde toplanır. Taşıyıcı sistem ile istenen yere iletilir.

Kaset Tipi

Bu tip toz tutucularda torbaların temizliği ikinci bir fan vasıtasıyla sağlanmaktadır. Temizleme fanı olarak adlandırılan fan temizlenecek torbalara emiş yönünün tersi yönünde hava üfleyerek temizlemeyi sağlar. Bu sistemin ana avantajı çalışma sahası dar olan sistemlerde mükemmel çözümler sağlayabilmesidir.

Konstrüksiyon

ÇESAN, Kaset Tipi Filtreleri, kirli gaz girişi, tozun ayrıldığı kasetlerin bulunduğu ana gövde, temiz gaz bölümü, temizlik arabası, tahrik mekanizması, üfleme (temizleme) fanı, toz toplama bınkeri, taşıma-aktarma helezonu, ayaklardan ibarettir. Bu ünitelere ilaveten emişi sağlayan bir ana fan ve baca sistemi filtreye ilave edilir. Filtre kasetleri üst üste kılıcına ufki olarak kirli gaz bölümüne dizilmiş, temiz gaz bölümüyle contalanarak irtibatı kesilmiştir. Üfleme fanı, temiz gaz kanalı üzerine elastik takoz ile monte edilmiş ve fleksibil hortumla, impulsla hareket eden temizlik arabasına irtibatlanmıştır. Temizlik arabası bakıma gerek duymayan zincir ve çelik halatla dışarı yerleştirilmiş, tahrik motoru ile hareketi sağlanmış.

Çalışma Şekli

Toz, kirli gaz girişinden aşağı doğru üst üste kılıcına dizilmiş kasetlerin yan yüzeylerinden geçerken, kaset içinde yapılan emiş sayesinde kasetler üzerindeki torbaların dış yüzeylerinde birikir. Kasetler üzerindeki torba yüzeylerinde biriken tozlar karşı havaüreten üfleme fanının ürettiği hava ile toz toplama bunkerine düşürülür.

Temizlik arabası temizleme esnasında üç sıra kaseti kapatır. O yüzden orta sıraya üflenen havanın kaldırdığı toz, sağ ve sol kasetlerin kapalı olması sebebiyle, emiş olmadığı için diğer kasetlere gitmeden toz toplama bunkerine dökülür.

Aldığı impuls ile temizlik arabası bir atlayarak aynı işlemleri tekrarlar ve bu işlem programlandığı üzere durmaksızın devam eder. Kasetlerden ayrışan tozlar bunkere toplanır, helezon vasıtasıyla istenilen yere sevk edilir

Multisiklon Tipi

Torbalı sistemlere göre daha yüksek emisyon değerlerine sahip olan siklon tipi toz tutucu sistemler bazı zorunlu hallerde kullanılmaktadır:

 • Abresif (aşındırıcı) malzemelerin filtrasyonu,
 • Yüksek sıcaklıklarla çalışma zorunluluğu,
 • Yüksek basınçla çalışma zorunluluğu bulunan uygulamalarda zorunlu olarak kullanılmaktadır.

Çalışma Prensibi

Ana fan tarafından emilen hava toz karışımı kirli gaz kanalından sisteme alınır. Hava toz karışımı multisiklon adı verilen bir grup küçük siklon grubu tarafından ayrıştırılır. Siklona giren hava toz karışımındaki partiküller bu kısımda ayrıştırılır. Çökertilen tozlar helezon yapraklarıyla dışarı atılmış olup sistem toz tutma işlemini gidermiş olur.

Toz Tutucu Sistemlerin Uygulandığı  Yerlerden Bazı Örnekler

 • Bir dökümhanede kupul ocağının (6 t/h kapasiteli) filtre tesisi.
 • Bir kırma eleme tesisindeki filtre tesisi.
 • Bir asfalt plentinde mobil kasetli filtre sistemi.
 • Bir kömür hazırlama tesisinde kasetli filtre tesisi.
 • Bir dökümhanede kum püskürtme sistemi için kasetli filtre tesisi.
 • Bir dökümhanede temizleme istasyonundaki kasetli filtre sistemi.
 • Bir asfalt plenti tesisindeki kasetli filtre tesisi.
 • Bir dökümhanede kupul ocağı (6 t/h) temizleme ve sarsak istasyonlarının filtre ve soğutma sistemi.

Ters Akışkan Tipi

Bu tip toz tutucularda torbaların temizliği toz tutucunun üstüne yerleştirilmiş yönlendirici  vasıtasıyla ana fan üzerinden sağlanır. Yönlendirici temizlenecek kamarayı  atmosfere açılan bölmedeki torbaların temizliği sağlanmaktadır.

Temizleme sisteminde ilave bie hava kaynağına ihtiyaç bulunmadığı için enerji tüketimi açısından maliyet avantajı olduğu gibi torbaların ani ve yüksek değerde kuvvete maruz kalmaması sebebiyle torbalar daha uzun ömürlü olarak çalışırlar. Kontrol ve sistem ekipmanları minimize edildiğinde bakım, arıza sebebiyle sistemin durması gibi oluşacak maliyetlerde minimize edilmiştir.

Konstrüksiyon

ÇESAN Kaset Tipi Filtreleri, kirli gaz girişi, tozun ayrıldığı kasetlerin bulunduğu ana gövde, temiz gaz bölümü, temizleme klapesi, toz toplama bunkeri, taşıma aktarma helezonu ve ayaklardan ibarettir. Bu ünitelere ilaveten emişi sağlayan bir ana fan ve baca sistemi filtreye ilave edilir. Filtre kasetleri filtrenin üst kısmında ayna sacı üzerine dik olarak kirli gaz bölümüne dizilmiş temiz gaz bölümüyle contalanarak irtibatı kesilmiştir. Temizleme klapesi temiz gaz tarafından üzerine monta edilmiştir. Hareketli kısımlar bu sistemle azaltılarak bakım ihtiyacı en aza indirilmiştir.

Ters Hava

ÇESAN. Kasetli Filtre Sistemi her çeşit tozun tutulmasında yüksek performansa sahiptir.

Avantajları

Düşük Yatırım Maliyeti: Dizayn şekli ve kasetlerin diziliş sistemi sebebiyle, ÇESAN kaset tipi filtreleri diğer sistemler ile karşılaştırıldığında daha küçük hacimlerle daha yüksek filtrasyon sağlar. Diğer bir deyişle küçük hacimlere daha fazla filtrasyon yüzeyi yerleştirilebilmektedir.

Standart Üretim: Aynı kalite her üretimde rahatlıkla tekraılanabildiğinden, kalitede standart sağlamaktadır.

Modüler Dizayn: Modüler sistemi sayesinde istenilen yere rahatlıkla yerleştirilebilmektedir. Aynı zamanda düşük üretim maliyeti gerçekleşmektedir.

Kolay Montaj ve Devreye Alma: Modüler sistemi sayesinde kolaylıkla ve en ucuz şekilde monte edilebilmekte. işletmeye alınmaktadır.

Minimum Emisyon Değeri: Karşı Hava Üfleme (Reverse Air) sistemiyle optimum yerimde çalışan sistem, her zaman çevre yönetmeliklerinde belirtilen emisyon değerlerinin altında emisyon değeri sağlar.

Düşük İşletme ve Balam Maliyeti: Karşı Hava Üfleme (Reverse Air) sistemi sayesinde filtre torbaları ve kasetler uzun servis ömürlerine sahiptir. Kaset tespit yayı sistemi ile hızlı ve kolay bir şekilde kasetler, bir kişi tarafından bile kolaylıkla değiştirilebilir.

Dizayn

Modüller, seri halde, gruplar halinde kaynak edilmiştir. Civatalı sisteme göre sızdırmazlığı mükemmeldir ve bu sayede uluslararası müsaade edilen emisyon değerlerinin altında emisyon değeri elde edilir. Modüller halinde imal edilmesinin diğer bir avantajı da imalatta ucuzluk sağlamasıdır. Aynı zamanda daha kolay ve hızlı montaj imkanı sağlar. Dolayısıyla imalat, transport, montaj ve devreye almada maliyetler minimuma indirilmiştir.

 

Kasetlerinin Değişimi

Geniş kontrol kapıları açıldığında, o modüle ait kılıcına dizilmiş kasetlerin tümüne rahatlıkla erişilir. Kaset tespit yayı ve kaset başlığı alındığında bir kişi tarafından kasetler rahatlıkla yerinden çıkarılabilir ve aynı kolaylıkla yerine monte edilebilir.

ÇSP 200T/H

26 yıllık tecrübesiyle Avrupa standartlarında üretim yapan Çesan, 60-400 ton / saat kapasite aralığına sahip Asfalt Plentleri sayesinde orta ve büyük iş hacmine sahip Müteahhit Firmalar için geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. Çesan Asfalt Plentleri geniş ürün yelpazesini tamamlayan Opsiyonel üniteleri ile birlikte müşteri ihtiyacına %100 cevap verebilmektedir.

ÇSP – 200 t/h, işletmelerin büyük ölçekli projelerinde tam kapasitede seri üretim yaparak verilen taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi konusunda başarılı bir çözüm ortağı olmak için tasarlanmıştır.

ÇSP – 200 t/h modüler yapısı sayesinde nakliye, montaj ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.

ÇSP 200T/H Avantajları

 • Uzun ömürlü sistem ve donanımlar
 • Yüksek verim
 • Düşük işletme maliyeti
 • Minimum yakıt sarfiyatı
 • Ağır hizmete uygun
 • Satış sonrası 7x24 servis garantisi
 • Kolay bakım
 • On-line bakım desteği
 • Maksimum stokla minimum zamanda yedek parça servisi
 • Tam otomatik, ileri teknoloji kontrol ve kumanda sistemi
 • Düşük taşıma maliyeti
 • 15 gün içinde kurulum

ÇSP – 250t/sa

26 yıllık tecrübesiyle Avrupa standartlarında üretim yapan Çesan, 60-400 ton / saat kapasite aralığına sahip Asfalt Plentleri sayesinde orta ve büyük iş hacmine sahip Müteahhit Firmalar için geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. Çesan Asfalt Plentleri geniş ürün yelpazesini tamamlayan Opsiyonel üniteleri ile birlikte müşteri ihtiyacına %100 cevap verebilmektedir.

ÇSP – 250 t/h, işletmelerin büyük ölçekli projelerinde tam kapasitede seri üretim yaparak verilen taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi konusunda başarılı bir çözüm ortağı olmak için tasarlanmıştır.

ÇSP – 250 t/h modüler yapısı sayesinde nakliye, montaj ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.

ÇSP 250T/H Avantajları

 • Uzun ömürlü sistem ve donanımlar
 • Yüksek verim
 • Düşük işletme maliyeti
 • Minimum yakıt sarfiyatı
 • Ağır hizmete uygun
 • Satış sonrası 7x24 servis garantisi
 • Kolay bakım
 • On-line bakım desteği
 • Maksimum stokla minimum zamanda yedek parça servisi
 • Tam otomatik, ileri teknoloji kontrol ve kumanda sistemi
 • Düşük taşıma maliyeti
 • 15 gün içinde kurulum

ÇSP 300T/H

26 yıllık tecrübesiyle Avrupa standartlarında üretim yapan Çesan, 60-400 ton / saat kapasite aralığına sahip Asfalt Plentleri sayesinde orta ve büyük iş hacmine sahip Müteahhit Firmalar için geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. Çesan Asfalt Plentleri geniş ürün yelpazesini tamamlayan Opsiyonel üniteleri ile birlikte müşteri ihtiyacına %100 cevap verebilmektedir.

ÇSP – 300 t/h, işletmelerin büyük ölçekli projelerinde tam kapasitede seri üretim yaparak verilen taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi konusunda başarılı bir çözüm ortağı olmak için tasarlanmıştır.

ÇSP – 300 t/h modüler yapısı sayesinde nakliye, montaj ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.

ÇSP 300T/H Avantajları

 • Uzun ömürlü sistem ve donanımlar
 • Yüksek verim
 • Düşük işletme maliyeti
 • Minimum yakıt sarfiyatı
 • Ağır hizmete uygun
 • Satış sonrası 7x24 servis garantisi
 • Kolay bakım
 • On-line bakım desteği
 • Maksimum stokla minimum zamanda yedek parça servisi
 • Tam otomatik, ileri teknoloji kontrol ve kumanda sistemi
 • Düşük taşıma maliyeti
 • 15 gün içinde kurulum

ÇSP 400T/H

26 yıllık tecrübesiyle Avrupa standartlarında üretim yapan Çesan, 60-400 ton / saat kapasite aralığına sahip Asfalt Plentleri sayesinde orta ve büyük iş hacmine sahip Müteahhit Firmalar için geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. Çesan Asfalt Plentleri geniş ürün yelpazesini tamamlayan Opsiyonel üniteleri ile birlikte müşteri ihtiyacına %100 cevap verebilmektedir.

ÇSP – 400 t/h, işletmelerin büyük ölçekli projelerinde tam kapasitede seri üretim yaparak verilen taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi konusunda başarılı bir çözüm ortağı olmak için tasarlanmıştır.

ÇSP – 400 t/h modüler yapısı sayesinde nakliye, montaj ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.

ÇSP 400T/H Avantajları

 • Uzun ömürlü sistem ve donanımlar
 • Yüksek verim
 • Düşük işletme maliyeti
 • Minimum yakıt sarfiyatı
 • Ağır hizmete uygun
 • Satış sonrası 7x24 servis garantisi
 • Kolay bakım
 • On-line bakım desteği
 • Maksimum stokla minimum zamanda yedek parça servisi
 • Tam otomatik, ileri teknoloji kontrol ve kumanda sistemi
 • Düşük taşıma maliyeti
 • 15 gün içinde kurulum